FANDOM


Legenda Editovat

Mezi rasami Světa koluje mnoho příběhů a pověstí, které popisují vznik země a prvního života. No podle legendy, která je nejrozšířenější mezi všemi národy, existovalo pouze nebe, kde se Bůh, společně se svým svatým služebnictvem a bratrem Satanem bavili a hodovali. Satan byl vždy zahořklý, protože mu tu všechnu moc záviděl. Zem byla kdysi jen čistou vodou, nad kterou Bůh se Satanem rozmýšleli. Bůh se proto rozhodl vytvořit pevninu. Rozkázal andělům, aby se ponořili a vyzvedli ji nad hladinu. No boží služebníci byli příliš lehcí a slabí. Bůh proto požádal Satana o pomoc, ten souhlasil a v božím jménu zvedl pevninu nad hladinu. Satan však chtěl boha oklamat, a tak si hrst země skryl v ústech. Ta mu tam začala růst, proto se rychle ponořil do středu Světa a plaval hluboko, velmi hluboko dovnitř, kde se prodral přes všechnu hladinu. Tam nakonec pevninu vykašlal a stvořil tak peklo, neboli podsvětí. Z toho se začali drát skály na povrch. Tak vznikly hory, jeskyně, pustiny a bažiny. Bůh naopak stvořil úrodná pole a nížiny.

Stránky v kategorii „Stvoření světa“

V této kategorii je pouze následující stránka.